I alla processer skall miljömedvetenhet vara en naturlig del, från tanke till handling. Detta innebär att ett miljötänk ska genomsyra verksamheten ute i lagret samt i kontorsutrym- met. I lokalerna finns dedikerade utrymmen för återvinning av plast, kartong och papper.

Vi strävar efter att välja de alternativ som reducerar negativ påverkan på människor och miljö

De riktlinjer som Texpak AB tillämpar i kvalitets- och miljöledningsarbetet är huvudsak- ligen rekommendationer från ISO 9001, ISO 14001. Vi uppfyller myndigheternas krav på återvinning av förpackningar och tillsammans med underleverantörer arbetar vi med förebyggande redan från fabriken

Vi kommunicerar våra miljökrav till underleverantörer och följer upp att relevanta delar efterlevs. Leverantörers egna initiativ för en hållbar utveckling uppmuntras. Kontroller görs på plats genom anställd som har i uppdrag att säkerställa så att anställda i fabriker arbetar i en trygg miljö bortom barnarbete och dåliga villkor. Ett flertal besök görs under året för att säkerställa att fabriker lever upp till våra förväntningar